top of page
Moon.png
Moon.png

חולית: אראקיס

תקנון האירוע

התנהגות בזמן האירוע

  1. שחקן אשר יפר כלל מכללי ההתנהגות במשחק אשר יצוינו בתדריכים מראש ובפתיחת האירוע, חשוף להרחקה משטח המשחק באופן מידי ללא אפשרות לקבלת החזר כספי, בכפוף לשיקול הדעת הבלעדי של מנהלי האירוע.

 

הגבלות גיל

  1. שחקן יורשה להירשם למשחק רק באם גילו הינו 15 שנים ומעלה. עד גיל 18, הכניסה לאירוע מותנית באישור הורים חתום מראש.

תשלום

  1. תשלום לאירוע יתבצע דרך עמוד הסליקה, במזומן או בישימון העברת כספים עד לתאריך 1/2/2023.

  2. באם כרטיסי המשחק לא יימכרו עד לתאריך המיועד, כספי המשתתפות יוחזר להן במלואו.

  3. ניתן לקבל החזר מלא על כרטיס שנרכש, עד 30 יום מיום האירוע, כלומר - עד לתאריך 28/2 כולל. עד לתאריך ה15/3 ניתן לקבל החזר של 50% על ביטול. בשבועיים שלפני האירוע לא ניתן לקבל החזר על ביטול כרטיס.

 

אחריות משתתפים אישית

  1. ההגעה והחזרה לאירוע הנה עצמאית.

  2. הלינה בשטח הלינה המוגדר באירוע הנה עצמאית.

  3. לאירוע קיים ביטוח משחקי - ביטוח זה אינו גורע מאחריותם האישית של המשתתפים בו לדאוג לעצמם מבחינת: שתיית מים ואכילת מזון, דיווח על פציעה, פגיעה או הטרדה מכל סוג שהוא, דיווח על מפגע פיזי במקום קיום האירוע ושמירה על שלמותו של מקום קיום האירוע.

  4. ציוד המשתתפים הנו באחריותם - יש להימנע מהגעה עם חפצים יקרי ערך.

bottom of page