top of page

אוסקוריה

- הקבוצה פתוחה לגיוס -

****************************

האוסקוריה הם שבט עתיק של ציידים ומלקטים שנודד מאדמה לאדמה. השבט ידוע באמונות מוזרות, המקדשות את הציד ואת אורח ההחיים הקשה שחברי השבט בוחרים לחיות.

מעט מאוד ידוע על האמונות והדרכים של האוסקוריה. את סודותיהם הרבים הם נוטים לשמור רק בינם לבין עצמם (ובין האלים, כמובן).

סגורים לגיוס.

לפרטים: רז

bottom of page