top of page

The Galaxy News

הדלפה מבעבעת במיוחד

אמש [14/6/2800] נערכה המסיבה הגדולה ביותר של השנה בנקסוס 13, תחנת הסחר הגדולה ביותר בסקטור דלתא. המסיבה הביאה איתה מספר רב של ספינות וגרמה לעומס תנועה ברציפים במהלך היציאה מעגינה. אך במקום שבו יש פקק בצד אחד... דבר אחר משתחרר בצד השני... הדלפה מרעישה ומטלטלת במיוחד!


פרטי ההדלפה נשארים חסויים בזמן שמערכת TGN בוחנת את מקורותיה, אך אם השמועה נכונה, ייתכן ואיום הברקאל לא "הוסר" כפי שהצי האנושי בחר להציגו. במשימה סודית ביותר ששלח הצי האנושי, מספר גורמים בכירים של חלק מהספינות החשובות ביותר בצי יצאו על מנת "לטפל" בברקאל. אם הברקאל הושמדו כפי שנתבשרנו לפי יותר מ-5 חודשים, מדוע הצוות הבכיר הזה נשלח להתמודד איתם? כיצד יתכן שהברקאל עוד קיימים? האם כוכב הברקאל באמת נטוש, או שמא מופע השרירים של הצי והחזית הפטריוטית של טרה אחד מול השני הוא לראווה בלבד?
Commentaires


bottom of page