top of page

היער האפל

"בעוד אבן הפינה בישרה טובות על עתידנו, במהרה גילינו שטרה מלאה גם בסכנות.


חסרי המזל שנשלחו לבדוק את היער שמצפון לכפר היו הראשונים שלמדו זאת.

אף לא אחד מהם מצא את דרכו חזרה. הזוועות שמשלחות החיפוש אחריהם מצאו בפאתי היער לא ראויים להיות מוזכרים במקומות קדושים.


אלימות חייתית ונטולת רסן. גופותיהם רוסקו בכוחו של דוב אך לבבותיהם נעקרו בדיוק טקסי.


על אף התחושה שמשהו בוהה בנו ממעמקים,

על אף החשכה הלא טבעית,

על אף הקולות שחלקנו שמעו בעלתה,

החלטנו לשלוח עוד משלחת...


הפאניקה מיהרה להתפשט בכפר, חלק טענו שזהו מבחן מהאלים לבדוק את נחישותנו, חלק צעקו שאלו שדים שצריך להרוג וחלק התרפסו למרגלות אבן הפינה בתפילות לאלים שיגנו עליהם.

בין כל הצעקות נחלה אמת מכרעת אחת,

סכנה גדולה עורבת ביער. "

bottom of page