top of page

בין

קבוצה ידידותית להורים + ילדים\נוער

---- הקבוצה פתוחה לגיוס ----

****************************

כבוד, תהילה, כיבוש, ומוות בקרב -

תמיד פחות דיברו אל בני השבט שלנו. דברים כמו קורת גג ואוכל על השולחן, היום, מחר, וגם בשבוע הבא היו הדאגה העיקרית שלנו. בסכסוכים הגדולים בין השבטים - תמיד היינו בקו האמצע, מוכרים אוכל ושעשועים לשני הצדדים, ודואגים שיהיו שמחים ורעננים בבוקר כדי להרוג אחד את השני בגלל שטות כלשהי מלפני מאה שנה.

הפונדק הנודד היא קבוצה ידידותית להורים + ילדים\נוער

לפרטים: איילת

bottom of page