top of page

ואסקרסון

---- הקבוצה פתוחה לגיוס ----

****************************

רגנארוק הוא אינו עוד נבואת אחרית הימים, הוא הסוף המיועד עבור כולנו, הגורל המשותף. נסיונות למניעת הקרב הגדול לא יועילו, ודחיית הקץ אינה אלא משאלת לב חסרת שחר. בתור סוגדי אדון ואלהאלה, שבט ואסקרסון, נשבענו להגיע לראגנארוק מוכנים לנקום את מותו של אודין, אבי האלים, ולתת את הגמול המגיע לזאב המתועב פנריס, על כך שקטל את פטרון כל הגיבורים.


כחבר שבט תנהל את חייך בנסיון להתעלות על עצמך, להפוך לגיבור, לדאוג לחבריך על מנת שיוכלו גם הם להצטרף ולהבטיח את מקומם בואלהאלה, כמו גם הדורות הבאים. כאשר הסיפורים על מעללך יתפשטו כאש בשדה קוצים, יישאו ברוח ויתנגנו בהיכלים - תדע שגם באסגארד ישמעו, ותבוא על שכרך כשאודותיך יתפסו מקום בראש השולחן בחברת האלים.


חברי שבט ואסקרסון מהווים יחד יחידה אורגנית, מלוכדת ומגובשת. אנו חיים על פי מילת היארל והולכים לפי דרכו. אם תשאל כל אחת ואחד מאיתנו אילו עקרונות מנחים אותו בחייו, תיענה באותן התשובות. אנו מאמינים בערכי הגבורה, נקמה, עוצמה ומשפחה. מעבר להיותינו לוחמים, כל חבר שבט מעודד למצוא את הייעוד שלו, את הדרך הייחודית לו דרכה יוכל לעזור לשבט לשגשג. חברי הקבוצה יהנו ממשחק משפחתי ותרבותי הדוק, יחד עם דגש גדול על פיתוח של משחק אישי דרך מסע גיבור ייחודי לכל אחד.

לפרטים: גודי

bottom of page