top of page

The Galaxy News

חוות דעת משפטית: ניקס יכול להתמודד מהכלא

בלעדי ב-TGN: קטע ממאמר הדעה של הפרופסור ז׳אנט הופריכטר, המתפרסם כאן לראשונה, בנוגע לחוקיות מועמדותו של אוברון ניקס לראשות המושבה ולמועצת הצי:


״…על כן, ראוי לחלק את חוקיות השתתפותו של ניקס במערכת הבחירות בעודו מאחורי סורג ובריח לשני חלקים: תהליך הבחירות, וקבלת מינוי. אין עוררין משפטי על העובדה שניקס, מועמדה הנבחר של מפלגת ״פאטריה״, לא יוכל לכהן במועצת הצי ובראשות המושבה כל עוד הוא נחשב אסיר ולא נקבע בעניינו גזר דין חלוט. 


אך על פי כל הפרשנויות המשפטיות: חוקת הפדרציה, תקנות משטרת מוסר הצי, ותקדימי עבר, לא נשללת מניקס הזכות להמשיך להתמודד בבחירות. כל זאת, בתנאי שבסיום מערכת הבחירות, במידה ויזכה, יהיה אדם חופשי שמסוגל להתייצב במאדים להישבע אמונים לפדרציה…״


המאמר פורסם יחד עם חתימות של מאה משפטנים שתומכים בזירוז משפטו של ניקס וסיומו לפני יום הבחירות.  


המאמר המלא של פרופסור הופריכטר זמין לקוראי TGN+
Comments


bottom of page