top of page

The Galaxy News

עידן חדש ביחסי האנדרואידים ובני האדם

לאחר השידור החי המרעיש שהדהד בכל ערוצי התקשורת, אין הדבר משתמע לשתי פנים: הצי האנושי החזיק ביכולת לשליטה באנדרואידים ובעצם, ביטול הרצון החופשי של אומה שלמה! אך לא עוד...האנדרואידים השיגו לידיהם את האמצעי שמפעיל את פרוטוקול A76 הידוע (לשמצה), וניפצו אותו לרסיסים לעיני צוות הספינה "האיקרוס" מהצי האנושי, ולעיני הגלקסיה כולה.

לא רק זאת, מכתב התנצלות רשמי פורסם ע"י אדמירל הצי מלקולם אטלס, ומעתה האנדרואידים הם בני חורין.

כעת, זהו דף חדש ביחסי האנדרואידים ובני האדם ואין לדעת כיצד יתעצב העתיד - האם ביחסים הדדיים שיובילו לשגשוג ושיתוף פעולה, או יחסי איבה מלווים ברצון לנקמה ובחרטה נצחית?

Comments


bottom of page