top of page

The Galaxy News

רובין הוד הגיע לסקטור דלתא?

ארגון חדש תופס תאוצה ברחבי הגלקסיה ונצפה מחלק מזון וציוד בתחנות חלל דלות אמצעים. מקורותינו קיבלו דיווחים על התארגנות מחתרתית ולא רשומה של קבוצה שלוקחת על עצמה תפקיד אלטרואיסטי (כביכול) של חלוקת אספקה לאנשים קשי יום.

כרגע הדיווחים מצביעים על אזורי חלוקה בתחנות חלל אנושיות בלבד אך אנחנו בפיקוח מתמיד לגבי שינויים דרמטיים.

אנחנו חוקרים אם יש קשר בין חלוקת האספקה לבין תקפות חוזרות על משלוחי אספקה רשמיים של הצי האנושי.Comments


bottom of page