top of page

תקציר סיפור הרקע

ברוכים הבאים אל טרה – האדמה החדשה.

ספינות מתיישבים הגיעו הנה מארצות החוף לפני ארבעה שבועות. במאמץ משותף הקימו התיישבות חדשה, בה החיים אט-אט מתחילים להידמות לחיים שהשאירו אי שם מעבר לים. רוב המתיישבים נמצאים במאחז המוגן, "הכפר", והמעטים שבוחרים בחיים שמחוץ לו נמצאים תמיד בקרבת מקום. כל התרחקות ממנו באדמה הזרה הזו, עלולה להיות מסוכנת: למרות מה שחשבו כשרק עגנו בחוף, הם לא לבד.

מאין באנו - ארצות החוף

המתיישבים של טרה הינם בני ובנות שבטים שמקורם מעבר לים ב"ארצות החוף", רצועת אדמות רחבת-ידיים על שפת הים. השבטים כולם הינם צאצים של אותו שבט עתיק, המכונה בשמות שונים בכל אחד מהשבטים. מאות שנים עברו מאז שהיארל האחרון של אותו השבט נפטר, והשבט שקע במריבות והתפצל; צאצאיו הרבים מפוזרים בין השבטים, ומתהדרים במנהגים, במסורות, ובאורחות חיים השונים שלהם. אך השורשים ניתנים לזיהוי בכולם: כושר ההסתגלות ההישרדותי, תרבות של יורדי-ים, וכמובן - האמונה באודין, ת'ור, פריה, והאלים האחרים. חלק מהשבטים הללו ידידותיים ומקיימים קשרי מסחר עם שבטים אחרים, וחלקם בדלנים או נציים יותר. כולם, בשלב כזה או אחר, לחמו בשבטים אחרים כדי להרחיב את שטחיהם או כדי להגן על אדמתם.

המשלחת אל הים הגדול

בשנים האחרונות, תושבי ארצות החוף נמצאות במשבר: קרה גדולה פגעה ביבול, הציידים מוצאים פחות חיות ביערות, וסופות תכופות המיטו חורבן על בתים ותשתיות. גם הסחר בין השבטים לא פתר את המחסור, שהורגש לאורכה ולרוחבה של הארץ. בהתחלה המצב הוביל לתכיפות גבוהה יותר של פלישות של שבטים לשטחי שכניהם; אך אף שבט לא הצליח, עם משאבים דלילים בבית ובשטחים החדשים, לשמור על אחיזתו, ובמהרה פנו רובם לביצור חומותיהם וניסיון להוציא כמה שאפשר מהאדמה האומללה.

כינוס נדיר באופיו של ראשי השבטים הגדולים בארצות החוף, הוביל למסקנה בלתי-נמנעת: יש למצוא אדמה חדשה - יחד, על אף המחלוקות. ויש לצאת לדרך מיד.

משלחת של כמה עשרות ספינות יצאה מזרחה, מארצות החוף אל עומקו של הים הגדול, אל עבר הלא נודע. איש מעולם לא הרחיק כל כך אל המזרח - והבודדים שניסו, מעולם לא שבו. הסופות הקשות והגלים המפלצתיים של הים הגדול טלטלו את הספינות לאור ברקי הסופות, ולאורך הימים אף הטביעו את חלקן.

לאחר מסע של שבועות רבים, נראתה סוף סוף באופק הארץ החדשה. הם קראו את שמה: "טרה".


אדמה חדשה

ארבעה שבועות עברו מאז גילוי אדמת טרה, וכבר ניתן לראות התחלה של חיים חדשים: הוקם כפר גדול עם שוק, פונדק, ובתי מלאכה. גדר גדולה מקיפה את הכפר, עליו שומרים נציגים מכל השבטים. משלחותיהן של השבטים השונים מינו נציגים למועצת הכפר שמנהלת את המושבה, ונציגיה מנסים לגרום לשבטים השונים להצליח לשתף פעולה - תוך כדי שכל שבט מחפש לצבור כמה שיותר כח והשפעה בארץ החדשה, שופעת המשאבים והפוטנציאל.

ומחוץ ליישוב, סכנה אורבת: הם נצפו עד כה רק מרחוק, על ידי חדי העין מבין הסיירים. אך כל הכפר כבר יודע שבעומק היער מסתתרות ישויות-יער משונות, הכל יודעים שזה עניין של ימים בודדים עד שמשהו יקרה.


bottom of page