top of page
תפריט אתר טרה ראשי.png
כפתורי קבוצות.png

ברוכות וברוכים הבאים אל 

טרה || Terra

הנבואה האחרונה

משחק תפקידים חי בסגנון נורדי-ויקינגי

תאריכי האירוע: 24-28.4.2024
זמן המשחק: 24.4 ב-18:00 עד 27.4 בלילה

אתר המשחק המלא יעלה בקרוב

*המיקום משנה שעברה ישתנה ויוכרז בקרוב

מספר רשומים.png

59

תריסר ירחים מאז שהגיעו המתיישבים אל האדמה החדשה,

תריסר ירחים חלפו מאז שנסתיים מסע ההפלגה הארוך,

השבטים החדשים והעתיקים ביבשת התארגנו מחדש,

כל כפר ושבט באמונתם, מאחורי חומותיהם,

הסדר החדש פוגש את ימי חג הפריון.

זהו הזמן של כל מחנה להתבסס,

זהו הזמן לחגוג למען האלים,

זהו הזמן לניצחון,

זמן לנבואה,

אחרונה.

bottom of page