top of page
תפריט אתר טרה ראשי.png

ברוכות וברוכים הבאים אל 

טרה | Terra

משחק תפקידים חי בסגנון נורדי-ויקינגי

כפתורי קבוצות.png
מספר רשומים.png

233

תאריכי האירוע: 19-23.4.2022
זמן המשחק: 20.4 ב-12:00 עד 22.4 בלילה

ספינות מתיישבים הגיעו לארץ חדשה – אדמה מלאה בשפע, פלא, ומסתורין. הם עגנו בה לאחר מסע בים הסוער, וקראו לה בשמה: טרה.

כעת, עליהם לבנות את מקום מושבם החדש: הצלחתם תביא בשורת ישועה לשבטיהם בצד השני של הים.

 

אך הדרך רצופה מהמורות: מבפנים, מאבקים על כוח וכבוד מאיימים לפלג אותם; מחוץ, נדמה שיש ישויות נוספות באזור – והן לא מסבירות פנים. מעל לכל, עוד ועוד סימנים מצטברים ומבשרים דבר אחד ברור: 

"ראגנארוק" בפתח.

bottom of page