top of page
תפריט אתר טרה ראשי.png

כללי המשחק - "מכניקה"

כללי המשחק עוזרים לנו לעשות דברים שלא ניתן (או לא כדאי) לעשות במציאות כמו להילחם, לעשות קסם, לגנוב וכדומה. הם מישרים בינינו קו ומאפשרים לנו לשחק יחד. קראו את הכללים ולמדו אותם היטב! כך המשחק שלנו יהיה הרבה יותר מוצלח.

*כללי הבטיחות והשמירה על המרחב הבטוח באירוע הם מעל לכללי המשחק. כללי המשחק ודברים שיעשו חברי הצוות במשחק הם מעל להחלטות השחקנים במשחק.

חילקנו לכם את הכללים למספר נושאים, אנחנו ממליצים לעיין בסדר הזה:

1. לחימה

2. מקצועות

3. רול-פליי

4. כלכלה

bottom of page