top of page
השער השחור קאבר.jpg
%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%AA%20%

קישורים וטפסים להרשמה למשחק

%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A7%D7%95%D7%AA%20%

כרטיסים
מחיר פתיחה - 150
החל מ-6.2 - 165

שבוע לפני - 175
מחיר קטינים\חיילים\שנת שירות - 130
מחיר הלפר\ית - 75
*המחירים כוללים מע"מ

לרכישת כרטיס

בניית דמות

דף דמות (הורדה)

*בשלב זה בניית הדמות תעשה באופן ידני, מומלץ להביא דף מודפס\כתוב למשחק

טפסים חשובים

הכניסה למשחק מותנית בעמידה בתנאי התו הירוק המעודכנים ליום האירוע

טופס קטינ\ה: יש לשלוח במייל או להגיע לשטח המשחק עם הטופס חתום ע"י הורי המשתתפ\ת (גילאי 15-17)

*טופס אחריות אישית: ייחתם ע"י כלל המשתתפים בכניסה למשחק

bottom of page