top of page
Dahb Gold.png

משפחת ד'הב

DAHAB

"כלבו של המלך - מלך"

המשפחה הסורית

"כל התארים של כלל המשפחות האחרות כלל לא מעניינים את משפחת דהב - בידיהם כוח כה רב, שאין זה משנה שבסוריה הם הוקעו כליל - מי שרוצים לשכור את שירותם או מחפשים 'טובה' כבר יעשו את דרכם אל הארמון המפואר"

דהב היא משפחה גדולה ומפוקפקת של שכירי חרב מהעיר דמשק, במהלך השנים השתלטו על מכרה זהב בקרבת העיר, ובתקופה האחרונה - דאגו לבסס את שליטתם הבלעדית על סוד חישול ה"פלדה הדמשקאית". הם אינם בקדמת הבמה הפוליטית אך מחזיקים בכוח רב.

10 דמויות ממשפחת דהב, עומדות לרשותכם בוילה היסטוריה.

bottom of page