top of page
Gladiators Gold.png

גלדיאטורים GLADIATORES

"פחדנים מתים פעמים רבות לפני מותם"

הגלדיאטורים בוילה

"חייהם של הגלדיאטורים - כמטוטלת הנעה ללא הרף מצד אל צד, בין היותם עבדים בזויים לבין הרגעים בהם הם זוכים להערצה כאלים בזירה. הגורל - ידידם הקרוב אשר תמיד נמצא ביניהם, ואין לדעת מתי יהפוך לאויבם המושבע."

הגלדיאטורים הם לוחמים אמיצים שזוכים לתשואות ותהילה בזירת הלוחמים, אך בפועל הם עבדים של חיי השעשועים והבידור של קבוצות האליטה.

הלודוס (חצר אימונים לגלדיאטורים) של משפחת טרביאטה המארחת הפך לאחד הלודוסים הנודעים ביותר באימפריה, והמשפחות השונות מגיעות מרחוק כדי לצפות ולרכוש גלדיאטורים שיילחמו בשמן ויפארו את תהילתן, וכמובן גם ימלאו את קופתן לאחר יום הימורים מוצלח.

 

כ-15 דמויות גלדיאטורים וגלדיאטוריות, עומדות לרשותכם בוילה היסטוריה.

bottom of page