top of page
Generals Gold.png

גנרלים

MILITES

"כסף הוא נשמת המלחמה"

גנרלים שהגיעו לאירוע.

"רבים לא יודו בכך, אך המרד היהודי העצום - טלטל את רומא כליל, זו היא שנה בה רומא נמצאת על סף מלחמת אזרחים והקיסרים מתחלפים במהירות, אש האימפריה מופנית אל יריביה המושבעים, אשר מעטים מהם יסכימו לכרוע ברך בפני העולם החדש. סימן שאלה גדול מרחף לו מעל לעידן הפקס רומנה אך אלה שישימו קץ למגפה - יזכו לכבוד גדול בשערי האימפריה."

ראשי הלגיון סיימו פרק ראשון ומשמעותי במערכת דיכוי המרד היהודי, חבל הארץ הצפוני סוף-סוף דמם, תרתי משמע. הם מגיעים אל החגיגה הנערכת מבחינתם, לכבודם ובידיהם כוח גדול. הבשורה הגדולה שהביאו בתור המוציאים לפועל ממקמת אותם אי-שם למעלה בסולם ההצלחה ולכולם ידוע שרומא אוהדת במיוחד את מפקדיה הצבאיים.

5 דמויות גנרלים עומדות לרשותכם בוילה היסטוריה.

bottom of page