top of page
Solomon Gold.png

משפחת סולומון SOLOMON

"טוֹב שֵׁם טוֹב מִשֶּׁמֶן טוֹב"

המשפחה היהודית

"על קצה המצוק שבעיר ציפורי היהודית ניצבת לה וילה מסוגננת במיוחד, וחריגה במיוחד - עמודים שהובאו בספינה תומכים את גג המבנה ומקווה עצום בגודלו שכבר לא בטוח על טהרת איזה אל בדיוק הוא נבנה. משפחת סולומון, 'שלמה', עדיין מכנים אותם פה ושם, משפחה רבת נכסים וכוח, ועם זאת - אנשים טובים ופשוטים, עם לב טוב. לאחרונה נאלצו לקבל החלטות קשות להחריד, עד כדי כך שיתכן וגורל העם היהודי כולו יושפע מהן."

משפחת סולומון היא משפחה משפיעה ומנהיגה ביותר בעיר ציפורי. עיר שעיני היהודים בכל הממלכה היו נשואות אליה. עיר שסגרה את שעריה בפני יהודים מהאזור, ופתחה אותם בפני הלגיונות הרומיים. מה עמד מאחורי ההחלטה? האם עשירי ציפורי הבינו משהו שיהודים אחרים אינם מבינים על הכיבוש הקרב ובא? איש אינו בטוח. משפחת סולומון דאגה לחבר בין מדכאי המרד הרומאים לבין הצבא הסורי שהצטרף לסייע, בכך זכתה לכבוד רב, ואולי גם לכמה דברים נוספים.

7 דמויות ממשפחת סולומון, עומדות לרשותכם בוילה היסטוריה.

bottom of page