top of page

צוות הפרוייקט, מתנדבים ותורמים

תודה

צילום מסך 2021-01-31 202043.jpg
צילום מסך 2021-01-31 202043.jpg
צילום מסך 2021-01-31 202043.jpg
צילום מסך 2021-01-31 202043.jpg
צילום מסך 2021-01-31 202043.jpg
צילום מסך 2021-01-31 202043.jpg

אדם אוסקר

צוות בנייה

צילום מסך 2021-01-31 202043.jpg

'ליאור מוסקוביץ

ייעוץ בעיצוב החלל

צילום מסך 2021-01-31 202043.jpg

דניאל בהר

צוות הנחייה, כתיבת תוכן, ייעוץ בעיצוב משחק וצוות בנייה

צילום מסך 2021-01-31 202043.jpg

אור כהן

ניהול הפרוייקט

צילום מסך 2021-01-31 202043.jpg

יואב בודנר

ניהול הפרוייקט

צילום מסך 2021-01-31 202043.jpg

גיל כהן

בניית המקום

צילום מסך 2021-01-31 202043.jpg

 ג'מיל הגדול

בניית המקום

צילום מסך 2021-01-31 202043.jpg

אמיר ארד

ייעוץ בתחום ההנחייה ובניית החלל

צילום מסך 2021-01-31 202043.jpg

יאיר סגל

תכנות מסכי המשחק

צילום מסך 2021-01-31 202043.jpg

יניב סינדר

תכנות ובניית פרופים אלקטרוניים

צילום מסך 2021-01-31 202043.jpg

דניאל גינת

ייעוץ הנחייה ועיצוב המשחק

צילום מסך 2021-01-31 202043.jpg

אריה כהן

חישמול החשמל

צילום מסך 2021-01-31 202043.jpg

יוסי מיכאל

עיצוב תלת-מימד ובנייה

צילום מסך 2021-01-31 202043.jpg

אלי בודנר

תכנון ובנייה, ייעוץ ותמיכה בפרוייקט

צילום מסך 2021-01-31 202043.jpg

עמרי ג'ינו

ייעוץ בתחום הסאונד, וייעוץ בתחום ההנחיה

bottom of page