top of page
תפריט אתר טרה ראשי.png

Which side are you on?

קבוצות השבטים

קבוצות הכפר

לוח הקבוצות

קבוצות במשחק

 

קבוצה במשחק "טרה" היא כינוי לחבורה של שחקנים.ות שבוחרים לשחק יחד במשחק בקבוצה שיש לה סיפור משותף. הקבוצות של הכפר (וסביבתו) הן משפחות/בתים שהיגרו לאדמת טרה החדשה לפני מספר חודשים, כולן מאדמות החוף. שחקנים המעוניינים להתארגן בקבוצות קטנות יותר / ביחידים, ישחקו חלק מהכפר ויקשרו את סיפור הרקע שלהם באחת הקבוצות.  

בהתאם לאחד העקרונות המשחקיים המרכזיים שלנו – WHAT YOU SEE IS WHAT YOU GET – מי שנמצא במשחק, זה מי שקיים בעולם. לדוגמא, אם בקבוצת "בית ראיימר" המהולל משחקים 17 שחקנים, אז יש בבית ראיימר 17 חברים: ראשי המשפחה, צאצאיה, בני בריתם, בעלי המלאכה שתחת חסותם, הלוחמים שנשבעו להם אמונים, וכו'. 

הלוגיסטיקה הקבוצתית וכן כלל הכנתה הפיזית הנה באחריות השחקנים והקבוצה, יש לתאם עם צוות המשחק את התכנונים השונים. במקום, סנאדות רבות לשימושכם.

צוות המשחק דואג למבנים מונומנטים ומוסדות בכפר ומחוץ לו: שוק, פונדק, אזורים מיוחדים בשטח, חומת הכפר ועוד...

עדיין ניתן להגיש קבוצות.

 

איך מובילים קבוצה במשחק?

 

ניתן להגיש הצעות לקבוצות במשחק, בפנייה למייל larp.gladiator@gmail.com, עם המילים "קבוצה לטרה" בכותרת המייל. 

 

מובילי קבוצות (קפטניות\ים) במשחק טרה ילוו ע"י צוות המשחק, הן במתן כלים להנחיית קבוצה וארגון, הן בזמינות הצוות למענה על שאלות והן בהתאמת תוכן הקבוצה לת'מת המשחק.

במהלך כתיבת ההצעה לקבוצה, שימו לב לעקרונות המובילים לבניית קבוצה במשחק:

התרבות המשותפת

 תרבותם של המתיישבים שהגיעו לאדמת טרה לוקחת השראה בעיקר מהתרבות הנורדית והתרבות של יורדי-הים הוויקינגים, והפנתאון המרכזי שלהם הוא פנתיאון האלים הנורדי. כלומר, בבסיס האמונה, המשותפת לכולם, יש את אודין, פרייה, ת'ור, וכל חבריהם, יחד עם הסיפורים הנורדיים הקלאסיים, כדוגמת היווצרות עץ העולם, הממלכות השונות שבו, הענקים והמפלצות, וכמובן – הראגנארוק (עוד על הראגנארוק בהמשך). כל הקבוצות המגיעות למשחק, מכירות באלים האלה, ובוריאציה כזו או אחרת של הסיפורים והאגדות הקשורים אליה. ניתן לשלב השפעות מתרבויות קלטיות (ברטונים, גאלים וכו'), אך חשוב להישאר בת'מה המרכזית. 

 

הייחוד התרבותי של קבוצתכם

כאן הדמיון והיצירתיות המשוגעים שאנחנו יודעים שיש לכם נכנסים לפעולה - בתוך תרבות כזו, איזה קבוצה אתם רוצים לשחק? מה הדגשים שהקבוצה שלכם שמה בתרבות הזו, איזה חילוקי דעות יש לה עם קבוצות אחרות, ואיזה ניואנסים קטנים חשובים לה? התשובות לשאלות האלה, יחד עם הדגשים הספציפיים שלכם במנהגים, סגנון דיבור, ולבוש, ייצרו מגוון רחב בתוך התחום שהגדרנו. כך, יהיה בסיס משותף רחב, והבדלים קטנים עד מהותיים, שיגרמו לדינמיקה אינטואיטיבית, אימרסיבית ומעניינת בין הקבוצות.

 

המבנה הקבוצתי

כשאתם חושבים על קונספט, תחשבו תוך-כדי על מה מבנה הקבוצה, מבחינת הרכב התפקידים וההיררכיה. ככלל, קבוצה היא בית, כלומר, משפחה/שבט שהגיעו אל האדמה החדשה. מכאן ניתן לפרט: אולי הקבוצה מורכבת מעשרת הבני משפחה, והשאר הם איכרים שעבדו את אדמותיהם לפני המסע אל טרה? אולי הקבוצה מורכבת מראשת הבית ושלושת בניה, שלכל אחד מהם חבורה משלו, ומתנהלים ביניהם מאבקי כוחות? נעודד אתכם ליצור קבוצות מגוונות, הכוללות מגוון בעלי תפקידים, עם היררכיה ומערכת יחסים ברורה בין הדמויות.

bottom of page