top of page

רול-פליי

אינטקראקציה משחקית בין דמוית

כלל אצבע לרולפליי במשחק טרה הוא שהצד עליו נעשית פעולה כלשהי, יבחר איך להתייחס אליה ומה החשיבות וההשפעה שלה עליו, ז"א: כל פעולה שנעשית עליכם במשחק - כל עוד לא מדובר בפעולה בעלת השפעה מוגדרת מראש כמו קסם או יכולת של מקצוע- הינה "הצעה", אותה אתם רשאים לפרש ולקבל כראות עיניכם. 

נזכיר שכללי המשחק הכתובים הם לפני הכל ובסיס להכל, יש לכבד אותם דבר ראשון ואין להחליפם בטיעון של "רולפליי-טוב". אין לעשות שימוש ברולפליי כתחליף לכללי המשחק.

 

מיסטיקה במשחק

משמעויותיהן של מילים, הבטחות ומעשים של דמות נבחנות בהתאם לאמונות והתפישות שלה. כך גם יש להתייחס כאשר מבוצע אקט מיסטי על דמותכם. ההחלטה על משמעות אותו האקט תהיה שלכם בהתאם לאמונות והתפישות של דמותכם.

  • לדוגמה: אם אתם דמות בעלת אופי מיסטי, תשחקו את הקללות, הברכות או הטקסים שלכם אל מול השחקנים האחרים מתוך האמונה העמוקה והמסורת שעיצבו את החיים של הדמות.

  • במובן הזה, ההשפעה שלכם, כל עוד אתם אינכם משתמשים ביכולת שהוגדרה, היא "פסיכוסומטית" על הדמות ולא נותנת לה כוחות או יכולות מכניות - אך השראה ועקשנות הנובעים מתוך אמונה עמוקה של דמות בדבר-מה הן כוחות מניעים חזקים מאוד.

  • זה דורש מכם להשקיע כמי שעושים פעולות מיסטיות למיניהן ולשכנע את הצד השני וזה דורש מהצד המקבל לפרגן ולשתף פעולה בתגובת רולפליי הולמת (גם אם זו תגובה שאינה מכירה בכוח אותו ניסתם להפעיל).

 

​הבהרה: אם מרגיש לכם שמישהו מנסה לנצל את עניין המשחקיות הזה למעשים פסולים, שתפו מנחה או קפטני\ת בבקשה.

מכניקה נסתרת וקסם "אמיתי" בעולם המשחק של טרה

במשחק טרה ישנם רגעים ספציפיים בהם מתרחש משהו בלתי שגרתי, להם כללים משלהם.

כללים אלה מומשגים כ"מכניקה נסתרת" והם יוגשו אליכם השחקנים באחת משתי דרכים:

  • מנחה שיגיע ויסביר לכם ולסביבה במידת הצורך את הכלל.

  • הסבר רשום על מגילה עם סמל המשחק היופיע בסיטואציה.

ככלל, קסם בעולם הפנטזיה הנמוכה של טרה הנו מועט בנוכחותו ונובע לרוב מאמונה וחסד האלים. רבות השמועות על כוחם של האלים או על מיסטיקה, אך הקו החוצץ בין קסם אמיתי לאשליה בלבד אינו ברור לאיש ודמויות בעולם של טרה חיות בערפל מסוים. גם אם הן בטוחות בעצמן - תמיד יחפשו הוכחות נוספות לטיעוניהן.

אנחנו בוחרים להשאיר את עניין הקסם במשחק כפתוח, פתוח לפרשנות שלכם כדמויות, פתוח במובן שהקיום שלו מוטל בספק. יתכן ובמשחק הדמויות שלכם יחזו בקסם "אמיתי" או נס בעל השפעה "מכנית". את ההשפעה כמובן שיש לשחק - אך את הפרשנות למה שאירע, אנו משאירים לכם.

bottom of page